• Tankopslagsysteem

Tankopslagsysteem

Voor verschillende klanten hebben we het tankopslagsysteem gerealiseerd.

Het systeem bestaat uit het vul- en leegproces van de tank.

Het vulproces:
Het vulproces heeft een aantal essentiele beveiligingen, zoals:
- Slang-aankoppeldetectie: controle of de slang is aangekoppeld.
- Automatisch aangestuurde vulklep met open- en dichtmelding. Bij calamiteiten is de klep zelfsluitend.
- Onderdrukbeveiliging: controle of er tijdens het vulproces geen onderdruk ontstaat. Dit is een bescherming voor de tankwagen.
- Droogloopbeveiliging: controle of er product aanwezig is voordat de pomp gaat lopen. Dit voorkomt het droog lopen van de pomp.
- Overdrukbeveiliging: controle op de druk achter de pomp niet te hoog wordt.
- Hoogniveau beveiliging: het niveau wat maximaal in de tank mag komen.

Continue niveaumeting:
Het niveau van het product in de tank wordt continu gemeten door een radar niveaudetectie.
Het niveau wordt in m3, liter, kg of ton weergegeven op de HMI.
Voorsignalering voor hoog niveau laat een akoestisch signaal afgaan.

Het leegproces:
Het leegproces heeft ook de essentiele beveiligingen, zoals:
- Laagniveau beveiliging: het niveau wat minimaal in de tank moet zitten.
- Automatisch aangestuurde leegklep met open- en dichtmelding. Bij calamiteiten is de klep zelfsluitend.
- Droogloopbeveiliging: controle of er product aanwezig is voordat de pomp gaat lopen. Dit voorkomt het droog lopen van de pomp.
- Overdrukbeveiliging: controle op de druk achter de pomp niet te hoog wordt.